EU PROJEKTI

EU PROJEKTI2022-11-02T13:01:01+01:00

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Opis projekta:

Tvrtka GPP Mikić d.o.o. potpisala je 26. veljače 2019. Ugovor o bespovratnim sredstvima za provedbu projekta „Povećanje EnU i OIE Hotela Mailn.“. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Elementi projekta:

  • Element 1 – Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Element 2 – Energetska učinkovitost
  • Element 3 – Obnovljivi izvori energije
  • Element 4 – Upravljanje projektom
  • Element 5 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Predmet poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u privatnom uslužnom sektoru, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije i/ili smanjenjem udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Specifični cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u Hotelu Malin. Ostvarenje cilja mjerljivo je ostvarenjem pokazatelja zadanih Pozivom koji su ujedno pokazatelji rezultata

Rezultati projekta:

  • Ušteda energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) – 380.915,25 kWh – navedeni iznos pokazuje smanjenje isporučene energije poslije provedbe projektnih aktivnosti
  • Količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) – 636.951,68 kWh – navedeni iznos pokazuje povećanje količine energije proizvedene iz OIE poslije provedbe aktivnosti projektnog prijedloga.

 

Razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 10.087.336,58 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 6.047.492,47 HRK.

Više informacija:

+ 385 51 869 236

josip.susanj@gppmikic.hr

www.gppmikic.hr

www.strukturnifondovi.hr

strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

razvoj.gov.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GPP Mikić d.o.o.