Građenje

Građenje2022-11-02T12:42:51+01:00

Politika kvalitete

Gradnja uz inzistiranje na suvremenim tehnologijama i implementacija kvalitetnih rješenja u radu osnova su djelovanja tvrtke. Različiti zahtjevi investora izazovi su koje rješavamo prema najvišim standardima struke, uz poštivanje zadanih rokova i svih segmenata održivog razvoja.

GPP MIKIĆ d.o.o. od 2011. godine posjeduje certifikate ISO 9001 i ISO 14001 kao i certifikat bonitetne izvrsnosti dodijeljen 2016. i 2018. godine od tvrtke Bisnode.

Referentni projekti

Visokogradnja

Odgovarajući na zahtjeve tržišta, tvrtka GPP MIKIĆ je, tijekom godina poslovanja, razvijala i poslove visokogradnje.
Pri izgradnji objekata, pažnja se, između ostalog, usmjerava na visoke standarde gradnje i održivog razvoja, stručnu osposobljenost djelatnika i zadovoljavanje visokih kriterija struke.

 • Općina Dobrinj – Izgradnja osnovne škole Dobrinj

 • Općina Malinska – Izgradnja sportske dvorane Malinska

 • Vlastita investicija – Izgradnja upravne zgrade GPP Mikić

 • Općina Lopar – Izgradnja sportske dvorane Lopar

 • Trgovina Krk d.d. – Izgradnja poslovne građevine Sveti Vid – Malinska

 • Luka Rijeka d.d. – Izgradnja lučkog pozadinskog skladišta Škrljevo

 • Ponikve Voda d.o.o. – Izgradnja vodospreme Lubenovo

 • Vrelo d.o.o. – Izgradnja vodospreme Lopar

 • Neretvansko-pelješko-korčulansko-lastovsko-mljetski vodovod d.o.o. – Izgradnja vodospreme Straža

 • Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o. – Izgradnja uređaja za pročišćavanje grada Malog Lošinja

 • Nautica Mare d.o.o. – Izgradnji Luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

 • Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – Izvođenje radova na izgradnji deset stambenih građevina POS-a na lokaciji Punat

 • KBC Rijeka – Izvođenje radova na uređenju prostora intenzivne njege na Klinici za internu medicinu na lokalitetu Rijeka

 • Grad Crikvenica – Izgradnja objekta boćališta

Niskogradnja

Prepoznatljivost na zahtjevnom tržištu tvrtka GPP MIKIĆ osigurala je brojnim kvalitetno izvedenim projektima u niskogradnji. Učinkovitost i izvođenje radova u ugovorenom roku dokaz su iznimne profesionalnosti tvrtke u obavljanju poslova, što potvrđuju brojni odrađeni projekti tijekom godina, kao i oni u tijeku.

 • Općina Malinska – Izgradnja kanalizacijskog sustava Malinska

 • Rekonstrukcija Ljubljanske avenije u Zagrebu

 • Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. – Rekonstrukcija autoceste Karlovac – Zagreb

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija državne ceste D8 Karlobag – Mandalena

 • Općina Malinska – Izgradnja obilaznice naselja Sv. Vid

 • Ponikve Voda d.o.o. – Vodovod visoke zone Dobrinjštine

 • Vrelo d.d., Rab – Izgradnja kanalizacijskog sustava Draga II. i III. faza

 • Vrelo d.d., Rab – Izgradnja kanalizacijskog sustava Rab II. i III. faza

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija državne ceste D500 tunel Učka – Vranja

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija državne ceste D100 Ustrine – Osor

 • Bina Istra d.d. – Rekonstrukcija kolnika tunela Učka

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija državne ceste D102 Njivice – Treskavac

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija državne ceste D110 na Pašmanu

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija državne ceste D105 Lopar – Rab

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija državne ceste D512 Makarska – Igrane

 • Lučka uprava Novalja – Izgradnja trajektnog pristaništa Žigljen

 • KD VIK Rijeka – Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik – kanalizacijska mreža naselja Cernik, Svilno, Orehovica, Pašac

 • KD VIK Rijeka – Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik – kanalizacijska mreža naselja Mavrinci, Svilno

 • KD VIK Rijeka – Produljenje vodovodne i kanalizacijske mreže Grada Rijeke i Grada Kastva – LOT 2 i LOT 4

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Izgradnja velikog mosta u Nacionalnom parku Mljet

 • Ponikve d.o.o. Krk – Dovod vode s kopna i zahvati na otoku s prilagodbom na postojeći sustav

 • Sveučilište u Rijeci – Izgradnja prometnica i šetnice u Sveučilišnom Kampusu

 • Ponikve voda d.o.o. – Vodoopskrba visoke zone Vrbnika, Risike i Garice

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Izrada tankoslojnih presvlaka (mikroasfalt) na državnoj cesti DC8, dionica kroz Starigrad, duljine 2,0 km

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC8 i pristupne prometnice prema Radnoj zoni Miklavija

 • Lučka uprava Šibensko-kninske županije – radove na izgradnji sjevernog dijela luke otvorene za javni promet Šibenik-Vrnaža

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Izgradnja kružnog raskrižja na državnoj cesti (D304) planske oznake GUV, te spoj sa SUIII i OU15 (Martinkovac)

 • KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. – radova na kolektorima odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom sustava Novi Vinodolski – cjevovodi u sklopu nautičke marine

 • Županijska lučka uprava Novi Vinodolski – Radovi na sanaciji obalnog zida bazen Suha Ričina-Bribirska riva

 • Dundovo d.o.o. – Izgradnju pretovarne stanice u sklopu odlagališta komunalnog otpada „Sorinj“, Rab

 • Grad Rab – Uređenje igrališta malih sportova u Palitu

 • Županijska lučka uprava Rab – rekonstrukcija obalnog zida lukobrana sa školjerom i izrada prilazne ceste na trajektnu rampu u trajektnoj luci Lopar za 2018. godinu

 • Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije – Sanacija kolnika na LC 58069 i LC 58071, dionice Gornja Hlapa do Riske – mikroasfalt

 • Općina Punat – Uređenje okoliša zgrade osnovne škole u Puntu

 • Hrvatske ceste d.o.o. – Izrada tankoslojnih presvlaka (mikroasfalta) na državnim cestama Šibensko-kninske županije

 • Županijske ceste Split d.o.o. – Izvedba radova popravka oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta MA-8 (eruptivac) na županijskim cestama Splitsko – dalmatinske županije

 • HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka – Građevinski radovi

 • Općina Matulji – Izvođenje zemljanih radova na uređenju dijela platoa G4 u RZ Miklavija

 • KBC Rijeka – Izvođenje radova u zoni zahvata izgradnje novih objekata KBC-a Rijeka na lokalitetu Sušak: 1. fazi iskopa i zaštite građevinske jame, B. Otvaranje i uređenje južnog ulaza u CHM

33

Završenih projekata u 2018. godini

32

Trenutno aktivna projekta

Trebate naše usluge?

Naši stručni timovi rado će Vam ponuditi savjet i podršku. Obratite nam se s povjerenjem.

KONTAKTIRAJTE NAS